Consortium met Intel en Toyota richt zich op dataverwerking in auto

Intel en Ericsson slaan de handen ineen met de Japanse bedrijven Toyota, telecombedrijven NTT en NTT Docomo en automotive toeleverancier Denso voor de computer- en netwerktechnologieën die nodig zijn voor grootschalige dataverwerking in auto’s. De initiatiefnemers van dit Automotive Edge Computing Consortium denken dat de hoeveelheid data die tussen auto’s en back-endsystemen wordt uitgewisseld de komende zeven jaar tienduizend keer zo groot wordt als nu.

Daarom willen ze gaan werken aan architecturen die nodig zijn voor de dataverwerking en -opslag en aan uitbreiding van de netwerkcapaciteiten. Daarbij wil zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande standaarden, en zorgen dat hun werk ook bij de standaardisatieorganisaties terecht komt. Daarnaast willen de initiatiefnemers usecases gaan uitwerken en best practices opstellen.